Karmas MH, 11 sept-2005, SSBK (filmat av Bondinos Kennel)

Kontakt och Lek 1

.wmv-format, öppnas automatiskt i Windows Media Player, men om det inte funkar så kan det behövas installeras någon plug-in-fil till webbläsaren, alt. stängas av någon brandvägg.
Ses bäst i Internet Explorer. I Mozilla Firefox blir det tyvärr något avkapat, men där går det istället att högerklicka för att se i helskärm.

Tillbaka